Путеви у пракси

По завршетку студија на студијском програму Геодезија, стичу се компетенције за рад у државним предузећима и установама и приватним геодетским организацијама. Највећи број студената запошљава се у Републичком геодетском заводу, док мањи број налази место у оквиру јавних предузећа, школских установа и приватних организација на територији локалних самоуправа. У Инжењерској комори Србије дипломирани геодетски инжењери имају две лиценце, једну пројектантску и једну извођачку.

Геодетска делатност је у значајној мери повезана са развојем нових технологија. Коришћењем сервиса Активне ГПС референтне геодетске мреже Србије (АГРОС), могуће је у сваком тренутку на био ком делу територије, у реалном времену одредити позицију покретног или непокретног објекта боље од 1 m. ГПС мрежа Србије повезана је у јединствену Европску референтну мрежу, тако да је тиме у потпуности обезбеђен континуитет премера граничне територије. Прикупљање просторних података о земљишту и објектима у сврху израде графичких и нумеричких база података јесте једна од најатрактивнијих активности геодетских инжењера. Аерофото снимање и снимања са сателита масовно се и свакодневно користе у ГИС апликацијама. Део богате понуде производа геодетских инжењера свакако су сервиси геопросторних података који се налазе у употреби, и то: интернет Катастар, ГеоСрбија, е-управа, централна евиденција хипотека, геодетске мреже Србије и др. Међу наведеним производима геодетске струке, свакако треба посебно истаћи и дигитални модел терена Републике Србије различитог грида (5 m, 10 m и 25 m и подручје Београда у 10 m) који се налази у оквиру портала ГеоСрбија.

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011

WritingBachelorThesis.com