Упис на факултет

 • Интересују те математика, физика и информационе технологије?
 • Тражиш спој математике с природним, техничким и рачунарским наукама?
 • Фасциниран си планетом Земљом и њеним гравитационим пољем?
 • Хтео би да разумеш како функционишу ГПС навигација, позиционирање и рутирање?
 • Желео би да учествујеш у изградњи тунела, мостова, високих зграда, саобраћајница, стадиона или аеродрома широм света?
 • Занимљива ти је визуелизација простора помоћу карата и 3Д модела?
 • Занимају те савремене технологије и инструменти за прецизно одређивање положаја, навигацију и мерење најразличитијих објеката?
 • Заинтересован си за комбинацију практичних и теоријских знања током студија и током каријере?
 • Уживаш у раду у тиму и комуникацији с људима, али си спреман и на самосталан рад?
 • Планираш да се запослиш одмах по завршетку факултета?
 • Волео би да сарађујеш с другим инжењерским струкама?

Уколико се проналазиш, онда су студије на Одсеку за геодезију и геоинформатику Грађевинског факултета прави избор за тебе!

Студије на Одсеку за геодезију и геоинформатику су организоване кроз три нивоа студија:

За упис у прву годину основних студија на Грађевински факултет могу да конкуришу сви држављани Републике Србије који имају завршену четворогодишњу средњу школу. Број расположивих места за упис у прву годину у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (тзв. буџетски студент) је 40, док је за упис у статусу студента који сам плаћа школарину (тзв. самофинансирајући студент) на располагању 20 места.

Школарина за самофинансирајуће студенте за држављане Републике Србије износи 100.000,00 динара, а за стране држављане 1800 €. Припадник српске националне мањине из суседне земље се уз потписану изјаву о националној припадности може уписати у прву годину студија под истим условима као држављанин РС, укључујући ту и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета.

Тачне информације о упису (првенствено у вези с календаром јунског конкурсног) биће доступне крајем маја, када Министарство просвете, науке и технолошког развоја званично распише конкурс.

Пријемни испит за упис на ГРФ се организује последње седмице јуна. Тест из математике се ради три сата и чине га 20 питања с понуђеним одговорима ("на заокруживање"). Укупан број поена за упис који се може остварити њиме је 60, док преостали број поена на ранг-листи носи збир просека оцена из средње школе (максимално 40). Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда освојили једну од прве три појединачне награде на републичком или међународном такмичењу из математике, ослобађају се полагања пријемног испита и признаје им се максималан број бодова који се може освојити на пријемном испиту.

Одвојене ранг-листе се формирају за студијски програм геодезија и геоинформатика и студијски програм грађевинарство. Графикон приказује број бодова који су остварили најниже рангирани студенти који су се уписали на студијски програм геодезија и геоинформатика.
Грађевински факултет признаје положен пријемни испит из математике на осталим техничким факултетима Универзитета у Београду (Електротехнички, Машински, Рударско-геолошки, Саобраћајни, Технолошко-металуршки, Факултет организационих наука, Пољопривредни, Шумарски и Технички факултет у Бору) кандидатима који желе да се упишу у статусу самофинансирајућих студената после завршеног пријемног испита, ако се претходно не попуни предвиђени број места.

Грађевински факултет организује припремна наставу из математике за упис на техничке факултете. Фонд часова је 48, организованих у 12 термина по 4 часа, и они покривају све тематске јединице заступљене на пријемном испиту на Грађевинском факултету или другим техничким факултетима. Часови се одржавају од краја фебруара до краја маја, суботама од 10 часова у учионицама Грађевинског факултета, а држе их професори и асистенти Катедре за математику, физику и нацртну геометрију. Такође, постоји и могућност одабира само одређених тематских целина.


! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011

WritingBachelorThesis.com